08:07 ICT Thứ hai, 21/04/2014
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để vươn xa.


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 64
  • Tháng hiện tại: 55,382
  • Lượt truy cập: 593,075

Thủ tục: Giải quyết khiếu nại

13/10/2014
Thủ tục: Giải quyết khiếu nại

7. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

7.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Khi khiếu nại lần đầu, người khiếu nại nộp hồ sơ tại văn phòng trường THPT Viên An vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Cán bộ văn phòng kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ cho  người đi đăng ký bổ sung, hoàn chỉnh theo đúng quy định.

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ gửi người khiếu nại.

Bước 2: Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại; thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

Đại diện lãnh đạo trường trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại phải được thông báo bằng văn bản.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu nêu trên phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.

Lãnh đạo trường cùng Thanh tra trường học tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

Bước 3: Trả kết quả

Hiệu trưởng ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Văn phòng trả kết quả giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại.

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

7.3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn khiếu nại, hoặc văn bản ghi lời khiếu nại (01 bản chính);

Đơn khiếu nại phải đảm bảo đầy đủ các nội dung:

- Ngày, tháng, năm khiếu nại;

- Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức cá nhân bị khiếu nại;

- Nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;

- Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ (nếu không biết chữ).

b) Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu khiếu nại quyết định hành chính, bản photocopy)

c) Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền; 01 bản chính);

d) Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).

7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

7.4. Thời hạn giải quyết:

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức.

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Viên An

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng trường THPT Viên An.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

7.8. Phí, lệ phí: Không.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn khiếu nại;

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền).

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH10 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18/6/2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:.................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3)

   Địa chỉ :...........................................................................................................

  Khiếu nại.....................................................................................................(4)

Nội dung khiếu nại......................................................................................(5)

    .........................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

 Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

-Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

-Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        ......., ngày ....tháng..….năm ....…

GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI

 

Họ và tên người uỷ quyền:.........................................................................(1)

Địa chỉ :.......................................................................................................(2)

Số CMND:...................................................Cấp ngày…...tháng…...năm.......

Nơi cấp:..............................................................................

Họ và tên ngườiđược uỷ quyền………………………………………………..

Địa chỉ:...……………………………………………………………………...

Số CMND:................................................Cấp ngày......tháng…..năm............

Nơi cấp:………………………………...............................................................

Nội dung uỷ quyền:.....................................................................................(3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền.

 

Xác nhận của UBND

xã, phường, thị trấn nơi

người uỷ quyền cư trú

(Ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người uỷ quyền

(Kývà ghi rõ họ tên)

 

(1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.

(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền

Nguồn tin: THPT Viên An

BÀI VIẾT KHÁC

 

Thông báo

 
 
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013 - 2014 có sự điều chỉnh, áp dụng từ ngày 03/03/2014, quý thầy cô vui lòng Cập nhật lại.

Văn bản mới

Số: 
TênPCCM
Ngày BH: (07/11/2014)
Số: 
TênTKB HKI năm học 2014-2015
Ngày BH: (07/11/2014)
Số: 
TênTriển khai thực hiện QĐ số 23/QĐ-UBND
Ngày BH: (13/10/2014)
Số: 
TênTKB HKI năm học 2014-2015
Ngày BH: (11/10/2014)
Số: GDCD
TênVề việc phát hành sách địa phương Cà Mau
Ngày BH: (05/12/2013)